تفاوت روانپزشک و روانشناس

تفاوت روانپزشک و روانشناس در چیست؟ در بسیاری از موارد برای ارائه یک مشکل اعصاب و روان نمی دانیم که باید به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنیم . مطلب زیر تلاش کرده که ت...
doctor mahmoud tavana دکتر محمود توانا

دکتر محمود توانا

فارغ التحصیل دوره 17 متوسطه در سال 1357 از دبیرستان علوی تهران فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال 1366 از دانشگاه اصفهان نفر اول رشته تخصصی روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ف...