doctor mahmoud tavana دکتر محمود توانا

دکتر محمود توانا

فارغ التحصیل دوره 17 متوسطه در سال 1357 از دبیرستان علوی تهران فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال 1366 از دانشگاه اصفهان نفر اول رشته تخصصی روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ف...